registrácia


Rekreačný šport
Pretekári
VEREJNÉ PRETEKY - Horehronská liga - zjazdové lyžovanie
19.januar 2016 08:41
23.1.2016 - Propozície http://www.slovak-ski.sk/zjazdove-lyzovanie/podujatia/detail$346.html ROZPIS 1. USPORIADATEĽ: Športový klub Bystričan – Lyžiarik 2. Technické zabezpečenie: Športový klub Bystričan – Lyžiarik 3. Termín: 23.1.2016 4. Miesto: Selce- Čachovo 5. Prihlášky: Mgr. Dana Chebeňová Do 22.1.2016 do 17.00 hod – potom až ráno pred pretekmi do 8.30 e-mail: info@lyziarik.sk info:0915836972 6. Kancelária pretekov: Pri bufete - Zrube 7. Prezentácia: Pri bufete od 8.30– 9.00 hod. 8. Štartovné: 3.- eurá 9. Štartovné čísla: Budú vydané ráno pri prezentácií 10. Vleky: 8.- deti 11. Lekárska služba: Horská služba Selce 12. Disciplína: Obrovský slalom – hustejší 13. Kategórie: Horehronské nádeje 2008/2012 Mladší predžiaci 2007/2006 Starší predžiaci 2005/2004 Mladší žiaci 2003/2002 Starší žiaci 2001/2000 Juniori 1995/1999 Dospelí 1994/1975 Seniori 1974 a starší 14. ČASOVÝ PROGRAM: 9.00 – 9.30 rozjazdenie, prehliadka trate 9.30 – 12.00 Štart - každý štartujúci má možnosť 2 štartov. Do výsledku sa bude započítavať najlepší čas. 12.30 Vyhlásenie výsledkov - pri detskom lanovom vleku.
Chceme Vás informovať že náš klub ŠKB- Lyžiarik , dostal od SLA nenávratný finančný príspevok vo výške 2000,- € v rámci 3. Ročníka celonárodnej výzvy na podporu športovej prípravy detí a mládeže pre kluby registrované v SLA.