registrácia

Informacie o nás

O nás

O nás

ŠKB Lyžiarik Banská Bystrica je športová organizácia, ktorá od roku 1991 zameriava svoju činnosť na telovýchovné kurzy pre deti a dospelých. Hlavnou činnosťou organizácie je zjazdové lyžovanie a s tým spojená všeobecná pohybová príprava.

      Deti a mládež trénujú v okolí Banskej Bystrice. Základné lyžiarske zručnosti nadobúdajú deti vo veku 3 až 10 rokov pod odborným dozorom v lyžiarskom stredisku Selce-Čachovo (prípravka).

      Talentované deti prechádzajú z prípravky do oddielu pre výkonnostné lyžovanie. Tréningový proces tejto skupiny pokračuje predovšetkým v lyžiarských strediskách Šachtičky,  Chopok-juh a Čertovica, ktoré disponujú náročnejšími zjazdovými traťami a sú považované za tradičné tréningové bašty zjazdárov. Členovia oddielu pre výkonnostné lyžovanie sa pravidelne zúčastňujú súťaží o Slovenský pohár organizovaných prostredníctvom SLA, ako aj verejných súťaží zjazdového lyžovania organizovaných súkromnými subjektmi, najčastejšie vo forme jednorázového verejného preteku.

      ŠKB Lyžiarik B.B. investuje značné prostriedky, finančné, hmotné a ľudské, do kvality a kvantity prípravy členov výkonnostného oddielu. História ukázala, že táto snaha prináša úspech vo forme významných výsledkov dosiahnutých jednotlivými členmi oddielu v príslušných kategóriách od predžiakov, žiakov, juniorov, až po Masters úroveň. Ako príklad poslúžia kontinuálne kvalitné výkony zjazdárok Lenky Chebeňovej (účastníčka EYOF 15-ročných), Laury Prieložnej (účastníčka EYOF 15-ročných, víťazka SP predžiakov a žiakov, účastníčka MSJ 2014 a víťazka Skiinterkritéria Říčky), a Zuzky Jakubčovej (dlhodobé umiestnenia v prvej 10-tke SP), zjazdárov Ondreja Mozolu a Matúša Medveďa (prvá 10-tka SP žiakov). V neposlednom rade je tu aj dlhodobá okupácia predných priečok predžiakom Samuelom Vigašom, víťazom SP predžiakov 2011/12 a 2014/15.